Hygiëne en veiligheid

Hygiëne: Wij vragen u voor iedere behandeling een handdoek mee te nemen. Verder vragen wij van u als patiënt/ cliënt dat u de persoonlijke hygiënische regels in acht neemt en zorgt voor een goede lichaamsverzorging.

Schoonmaak: De praktijkhouder is verantwoordelijk voor het schoonhouden van het gebouw. De reguliere schoonmaakwerkzaamheden worden verricht door de praktijkmedewerkers zelf of worden uitbesteed aan een schoonmaakbedrijf. In dit geval sluit de praktijkhouder een contract af. De werkzaamheden worden uitgevoerd aan de hand van een planning. Daarnaast is iedere medewerker ook zelf verantwoordelijk voor de hygiëne op de eigen werkplek.

Veiligheid: De praktijkhouder stelt alles in het werk om de veiligheid van zowel zijn werknemers als cliënten te waarborgen. Hiervoor kan hij de volgende middelen gebruiken;

  • Stil alarm in de behandelruimte;
  • Camera’s binnenkomst;
  • Camera in wachtruimte;