Voorlichting over het Corona virus.

Update 30 maart 2020

De praktijk blijft in ieder geval deze week tot 6 april nog dicht.

Telefonisch contact blijft mogelijk en er wordt gewerkt aan het mogelijk maken van videoconsults.

Update 20 maart 2020

Na uitgebreid overleg met de ons adviserende huisartsen besluiten wij om de praktijk ook de volgende week van 23 t/m 30 maart gesloten te houden.
Het blijkt nl dat mensen zonder symptomen ook drager van het virus kunnen zijn. Wij beschikken niet over de noodzakelijke beschermingsmiddelen om op een verantwoorde wijze zorg te kunnen bieden.
We zijn wel bezig met het mogelijk maken van videoconsultaties.  Zodra daar meer over bekend is berichten wij u daarover.

Update 16 maart 2020

Beste patiënten,
Na overleg met twee huisartsen uit de wijk Haagse Beemden door wie wij ons mede laten adviseren hebben wij besloten de deuren van praktijk Breda-Fysiotherapie voor deze week gesloten te houden. Dwz t/m 22 maart.
Wij proberen zo optimaal mogelijk af te stemmen met de keuze van de overheid inzake indammen en dus zo min mogelijk contacten.
Ons doel is hiermee niet alleen het waarborgen van de gezondheid van onze patiënten en werknemers, maar juist om het zorgsysteem te ontlasten. Het voorkomen van een piek in het aantal besmettingen is daarom van belang.
Wij begrijpen dat dit vervelend kan zijn echter lijkt ons dit de enige juiste oplossing.
Eind van deze week bekijken we opnieuw hoe de stand van zaken is en het advies van de overheid.
Team Breda-Fysiotherapie.

 

In Nederland gelden van 12 maart 2020 nieuwe maatregelen met betrekking tot het Corona virus.

Wij werken er aan om de kansen op verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken.
Daarvoor nemen wij de volgende maatregelen:

 • Indien u (lichte) ziekteverschijnselen heeft belt u de behandeling af. Het liefst minimaal 24 uur van tevoren.
 • In geval van koorts, hoesten of verkoudheid verzoeken wij u niet naar de praktijk te komen.
 • Brengt u zelf 2 schone handdoeken mee bij iedere behandeling.
 • In de praktijk zijn er mogelijkheden om uw handen te wassen en is er ontsmettingsalcohol aanwezig.

 

Voor ons zelf nemen wij de volgende maatregelen.

 • Als fysiotherapeut ontkom je meestal niet aan het aanraken van de patiënt.  Wij zullen vóór en na iedere behandeling onze handen wassen en ontsmetten met reinigingsalcohol of ontsmettingsgel.
 • Als een van onze therapeuten zelf verkoudheidsverschijnselen, koorts vertoont of hoest, blijft deze thuis en wordt de behandeling geannuleerd.
 • We houden de praktijk zo schoon  als praktisch gezien mogelijk is.

 

Bij onduidelijkheid of vragen verzoeken wij u telefonisch contact op te nemen met één van onze vestigingen.

Verder volgen wij de berichtgeving van het RIVM

Welkom op de website van breda fysiotherapie

Breda-Fysiotherapie is een samenwerkingsverband tussen Bart Goosen, Hans Welp en Joep Wolbers, allen fysiotherapeut en manueel therapeut.
Met ingang van 1 januari 2020 is Lonneke Spijkers, fysiotherapeut toegetreden tot de maatschap.

De fysiotherapeutische zorg wordt verleend door ons en onze collegae die werkzaam zijn in drie praktijken, allen gelokaliseerd in Breda-Noord en de Haagse Beemden.

Met deze samenwerking willen we gebruik maken van de expertise van verschillende collegae met ieder hun eigen specifieke aandachtsgebied, op grond waarvan we u de meest adequate fysiotherapeutische behandeling kunnen bieden.

Voor meer informatie nodigen wij u uit via het menu de verschillende onderdelen van de website te lezen, u kunt ook het informatieformulier invullen en versturen naar ons e-mail adres.
E-mail: info@breda-fysiotherapie.nl

Missie Breda Fysiotherapie

Persoonlijk en vakkundig fysiotherapeutisch maatwerk, altijd binnen handbereik.

Visie Breda Fysiotherapie

Wij leveren de best mogelijke fysiotherapeutische kwaliteit omdat wij:

 • Naast het voldoen aan alle voorwaarden, volgens de wettelijk vastgestelde kaders, gekozen hebben voor het continue verbeteren van alle processen die onderdeel zijn van de praktijk.
 • Werken met een team van goed geschoolde gedreven professionals die vanuit hun unieke expertise een bijdrage leveren aan het bewegend functioneren maar daarnaast ook patiënttevredenheid en betrokkenheid hoog in het vaandel hebben staan.
 • Beschikken over aangename goed bereikbare praktijkruimtes die voor iedereen toegankelijk zijn en waar adequate behandelruimtes en middelen voor handen zijn.
 • Kwali-teit/tijd als een must zien en door zoveel als mogelijk in te spelen op de individuele behoeften van de cliënt.
 • Streven naar goede contacten met verwijzers en zorgverzekeraars om de patiënt de juiste zorg te kunnen bieden.
 • Een onderdeel zijn van een transmurale zorgketen van de eerste lijn.
 • Onszelf blijven ontwikkelen door middel van verschillende bij- en nascholingen.
 • Onszelf blijven informeren over ontwikkelingen binnen het wetenschappelijk onderzoek van de fysiotherapie en elementen van “Best Practice” en “Evidence Based Practice”.