kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van kinderen van nul tot zestien jaar met een achterstand in hun motorisch functioneren. Het kan daarbij gaan om zuigelingen of schoolgaande kinderen met een vertraagde of afwijkende ontwikkeling. Dit kan een gevolg zijn van een aandoening aan zintuigen, organen, het zenuwstelsel, het houdings- en bewegingsapparaat of door een tekort aan motorische ervaring. Problemen in het bewegend functioneren kunnen een negatieve invloed hebben op het zelfbeeld van het kind.

Door middel van onderzoek en gestandaardiseerde testen krijgt de kinderfysiotherapeut een volledig beeld van het motorisch niveau. De kinderfysiotherapeut bespreekt de bevindingen en stelt samen met het kind en ouders een behandelplan op.
Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen wordt vaak informatie ingewonnen bij de leerkracht, kinderarts en andere behandelaars.

De behandeling bestaat hoofdzakelijk uit oefentherapie, waarbij kinderen op speelse wijze en met behulp van kindvriendelijke materialen hun motorische vaardigheden kunnen verbeteren. Bij zuigelingen of peuters vindt de behandeling ook plaats in de vertrouwde omgeving van het eigen thuis.

Om het aanbod van fysiotherapeutische behandelingen zo breed mogelijk te maken hebben wij een collegiale samenwerking met
kinderfysiotherapeute Marjo van Donselaar

Marjo van Donselaar

Vooropleiding:

Na mijn VWO diploma ben ik in Breda fysiotherapie gaan studeren en heb deze opleiding in 1979 afgerond.
Na de geboorte van onze 3 kinderen ben ik kinderfysiotherapie gaan studeren en vanaf 1995 ben ik geregistreerd kinderfysiotherapeut.
In 1989 ben ik mijn eigen praktijk gestart in de Haagse Beemden (Praktijk Muizenberg).
Inmiddels is de kinderfysiotherapie uitgebreid en werk ik samen met twee andere kinderfysiotherapeuten. Af en toe begeleiden we ook een stagiaire van de opleiding kinderfysiotherapie.
De ruimtes waar we in werken zijn twee oefenruimtes en een kinderfitnessruimte.

Werkervaring:

Na mijn studie fysiotherapie heb ik 4 jaar gewerkt in het Amphia ziekenhuis (voorheen Diaconessenhuis). Hier heb ik mijn eerste ervaring opgedaan met kinderfysiotherapie.
Na enkele omzwervingen in diverse particuliere praktijken ben in 1989 voor mezelf begonnen.
Ik werk in samenwerking met de consultatiebureauartsen, de huisartsen, de kinderartsen, de revalidatieartsen en collega kinderfysiotherapeuten in de regio Breda. Daarnaast is er ook een goede samenwerking met de leerkrachten van diverse basisscholen en met verschillende instanties die zich bezig houden met de ontwikkeling van het kind (bv integrale vroeghulp, flexinos).
Vanwege de Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie is een verwijzing van huisarts of specialist niet langer noodzakelijk.
Mijn specialisaties zijn:

  • Aangeboren problematiek: neurologie, orthopedie, erfelijkheid
  • Longaandoeningen
  • Houdingsafwijkingen
  • Sensomotoriek problemen (waaronder bv schrijfproblemen, AD(H)D, ASS, NLD, DCD)
  • Plagiocephalometrie

Ik streef ernaar de behandelingen zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de belevingswereld van het kind. Dit betekent dat veel oefeningen spelenderwijs worden gedaan met veel afwisseling om het voor ieder kind zo leuk of interessant mogelijk te maken.

Praktijk gegevens:

Praktijk Muizenberg
Marjo van Donselaar-van der Kraaij
Kinderfysiotherapie
Muizenberglaan 65-67
4822 TX Breda
Tel: 076 5439026
www.praktijkmuizenberg.nl

Doorgaans zijn wij bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30u tot 18.00u.
Mocht u toch ons antwoordapparaat treffen dan bellen wij u altijd zo spoedig mogelijk (binnen 24 u) terug.

Kinderfysiotherapie wordt vergoed door de zorgverzekeraar. De eerste 18 x vallen in de basisverzekering.
Daarna wordt de kinderfysiotherapie vergoed vanuit de aanvullende verzekering.
Chronische behandelingen worden vergoed vanuit de basisverzekering.