kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van kinderen van 0 tot 18 jaar met een achterstand in hun motorisch functioneren. Het kan daarbij gaan om zuigelingen of schoolgaande kinderen met een vertraagde of afwijkende ontwikkeling.

Door middel van onderzoek en gestandaardiseerde testen krijgt de kinderfysiotherapeut een volledig beeld van het motorisch niveau. De kinderfysiotherapeut bespreekt de bevindingen en stelt samen met het kind en ouders een behandelplan op.
Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen wordt met toestemming van ouders vaak informatie ingewonnen bij de leerkracht, kinderarts en andere behandelaars.

De behandeling bestaat vooral uit oefentherapie, waarbij kinderen op speelse wijze en met behulp van leuke materialen hun motorische vaardigheden kunnen verbeteren. Bij zuigelingen of peuters vindt de behandeling aan huis plaats, in de vertrouwde omgeving.

 

Om het aanbod van fysiotherapeutische behandelingen zo breed mogelijk te maken heeft Breda Fysiotherapie een collegiale samenwerking met de kinderfysiotherapeuten van Praktijk Muizenberg.

Het energieke en enthousiaste team van kinderfysiotherapie Muizenberg staat voor u klaar! Maak snel een afspraak met Renee, Loes, Marijke of Marjolein en we zien u graag in de praktijk.

PRAKTIJK GEGEVENS:
Praktijk Muizenberg
Kinderfysiotherapie
Tel: 076 5439026
www.praktijkmuizenberg.nl

Muizenberglaan 65-67
4822 TX Breda

Locatie dependance:
Paramedisch centrum ONS
Evert spoorwaterstraat 45
4827 LL Breda

Kinderfysiotherapie wordt vergoed door de zorgverzekeraar. De eerste 18 x vallen in de basisverzekering. Daarna wordt de kinderfysiotherapie vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Chronische behandelingen worden vergoed vanuit de basisverzekering.