Ergonomisch Advies

Het vak Ergonomie is gericht op de relatie tussen mens, middel (bijv. een voorwerp of apparaat) en organisatie. De term ergonomie kennen veel mensen uit de reclame: denk maar eens aan een ergonomische autostoel of een schroevendraaier met een ergonomisch gevormd handvat. Inderdaad, een hulpmiddel zodanig ontwerpen dat het goed aansluit bij het menselijk lichaam is een voorbeeld van – een klein stukje – ergonomie.

Bekijk de volgende definitie eens: De Ergonomie tracht op basis van kennis omtrent de anatomische, fysiologische en psychologische kenmerken van de mens, om producten, technische systemen, taken en functies zodanig te ontwerpen dat (1) de veiligheid, gezondheid en het welzijn van de mens gewaarborgd is en (2) doelmatig functioneren wordt bevorderd. Kenmerkend is dat ergonomie niet zozeer ‘rekening houdt met de mens’, maar tracht te ontwerpen alsof het mens-middel-organisatie systeem één onlosmakelijk verbonden geheel is. De combinatie ‘mens-middel-organisatie systeem’ wordt als geheel geoptimaliseerd. Het zal duidelijk zijn dat een dergelijke benadering veel verder gaat dan een juiste tafelhoogte en een ergonomische stoel.