Verzekering

Fysiotherapie en het nieuwe zorgstelsel
Vanaf 1 januari 2006 krijgt iedereen die in Nederland woont of werkt verplicht dezelfde zorgverzekering. Deze zorgverzekering vergoedt de kosten voor het grootste deel van de gezondheidszorg. Dit deel wordt het basispakket genoemd. Het basispakket is voor iedereen gelijk en is hetzelfde als het ziekenfondspakket.

Het basispakket vergoedt slechts in een beperkt aantal gevallen fysiotherapie:
(1) fysiotherapie voor chronische patiënten (vraag uw fysiotherapeut) vanaf de eenentwintigste behandeling;
(2) fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar (maximaal 18 behandelingen kinderfysiotherapie  vergoed vanuit de basisverzekering.)
Aansluitend valt de vergoeding in het aanvullende pakket, afhankelijk van de door u gekozen vergoeding. Is er sprake van een chronische indicatie, dan vallen alle behandelingen kinderfysiotherapie onder de basisverzekering.

Voor de overige patiënten wordt fysiotherapie in de meeste aanvullende verzekeringen vergoedt. De aanvullende verzekering is niet verplicht. Wij raden u dan ook aan om het volledige vergoedingenoverzicht van een aanvullende verzekering te bekijken, en bij uw keuze niet alleen af te gaan op de vergoeding van fysiotherapie en de hoogte van de premie

Informatie over het nieuwe zorgstelsel, de basispremie, de eigen bijdrage, de zorgtoeslag en antwoord op veelgestelde vragen vindt u op www.Rijksoverheid.nl/Zorgverzekering.

Geen verwijsbrief meer nodig
De fysiotherapeut is vanaf 1 januari 2006 voor iedereen rechtstreeks toegankelijk, u heeft dus geen verwijsbriefje meer nodig voor een fysiotherapeutische behandeling. Natuurlijk mag u nog altijd eerst een afspraak met uw huisarts maken, maar het hoeft in principe niet meer. Zorg er daarom voor dat u ook in 2012 verzekerd bent voor fysiotherapie.

Vergoeding: natura of restitutie
Als uw verzekeraar een contract heeft met uw fysiotherapeut kunt u ervoor kiezen dat de verzekeraar de fysiotherapiekosten rechtstreeks aan de fysiotherapeut vergoedt. Dit wordt betaling in natura genoemd. U kunt ook kiezen voor restitutie: u ontvangt een factuur van uw fysiotherapeut en kunt deze (deels) bij uw verzekeraar declareren. Wanneer u kiest voor restitutie is de tarievenlijst van belang: u kunt zo controleren of en hoeveel u zelf moet bijbetalen. Prijzen tussen verschillende fysiotherapeuten kunt u vergelijken door ze bijvoorbeeld telefonisch op te vragen bij verschillende praktijken bij u in de buurt. Wanneer uw fysiotherapeut geen contract met uw verzekeraar heeft, dan ontvangt u zelf de factuur die u (deels) kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. De tarievenlijst is dan ook weer van belang.

Vrije tarieven: wat betekent dat voor u?
De overheid wil met een ‘vrije markt’ de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg versterken. Tot 2005 bepaalde de overheid de tarieven van een fysiotherapeutische behandeling. In 2005 veranderde dit. Nu bepalen fysiotherapeuten zelf hun tarief. Als een fysiotherapeut aantoonbaar betere service of kwaliteit levert, omdat hij registerfysiotherapeut is, dan kan er een hoger tarief gelden.

Door de vrije tarieven zullen fysiotherapeuten verschillende prijzen vragen voor een zelfde behandeling. Op de tarievenlijst die in elke praktijk hangt kunt u zien wat uw fysiotherapeut berekent voor een behandeling en de verstrekte verband- en hulpmiddelen. U kunt mede op basis hiervan zelf bepalen bij welke fysiotherapeut u zich wilt laten behandelen. Om een keuze te kunnen maken voor de juiste fysiotherapeut, is het ook van belang om te kijken naar de kwaliteit en de service die geleverd wordt.

Onlangs is er een besluit genomen inzake het behandelen van cliënten met een chronische indicatie fysiotherapie, zoals vernoemd op de lijst “Borst”

Wijziging regeling chronische fysiotherapie per 01-01-2012

Tot eind 2011 werden de eerste 12 behandelingen bij een chronische indicatie vergoed vanuit de aanvullende verzekering. De overige behandelingen worden vergoed vanuit de basisverzekering.

Vanaf 01-01-2012 worden de eerste 20 behandelingen bij een chronische indicatie vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

De overige behandelingen worden vergoed vanuit de basisverzekering.

Voor cliënten met een aandoening op de chronische lijst, die geen aanvullende verzekering hebben, maar toch kiezen voor fysiotherapeutische behandeling bijvoorbeeld in geval van

operatie heup etc., betekent dit dat zij de eerste 20 behandelingen zelf (contant) moeten betalen. Zij ontvangen een rekening.

In 2012 wordt fysiotherapie voor de volgende aandoeningen niet meer vergoed vanuit het basispakket:

 • wervelfractuur als gevolg van osteoporose;
 • reumatoïde artritis of chronische reuma;
 • chronische artriden;
 • spondylitis ankylopoetica (morbus Bechterew);
 • reactieve artritis;
 • juveniele (idiopatische) chronische artritis;
 • myocard-infarct;
 • status na coronary artery bypass-operatie (CABG);
 • status na percutane transluminale coronair angioplastiek (PTCA);
 • status na hartklepoperatie;
 • status na operatief gecorrigeerde congenitale afwijkingen.

Of u een vergoeding krijgt via een aanvullende verzekering hangt af van de polis die u heeft afgesloten. Raadpleeg de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar.

De verschillende aanvullende verzekeringen kunt u vergelijken op www.zorgwijzer.nl

Deze regeling staat los van veranderingen in de eigen risico regelingen van de diverse zorgverzekeraars.