Lonneke Spijkers

Big nr. 59042491104

Vooropleiding

In 1993 heb ik de opleiding fysiotherapie afgerond aan de Hoge school West Brabant, Breda. Tijdens mijn studie heb ik me georiënteerd door stage te lopen in een ziekenhuis en eerste lijns praktijken.

Werkervaring

Na drie jaar als fysiotherapeut gewerkt te hebben in Nederland en Duitsland, ben ik in 1996 in Turkije aan de slag gegaan. Ik heb daar naast een arts in een ‘Fysik Tedavise Klinik’ gewerkt en daarna voor mezelf begonnen. Ik heb hier tevens Turks leren spreken en schrijven.
Na 5 jaar in Istanboel te hebben gewoond en gewerkt ben ik teruggekomen naar Nederland. Bij terugkomst ben ik eerst als AWBZ indicatiesteller aan de slag gegaan.
Het vak als fysiotherapeut bleef trekken en in 2009 heb ik mijzelf laten bijscholen tot de laatste stand van zaken van het vak en sindsdien ben ik weer werkzaam als fysiotherapeut in Nederland.
Tussen 2010 en 2013 heb ik bij Stichting Cordaan in Amsterdam als fysiotherapeut gewerkt, waarna ik naar Breda ben verhuisd. Hier ben ik werkzaam als fysiotherapeut in het Turkse verzorgingshuis Lale aan de Boschstraat en in een particuliere praktijk.
In 2017 ben ik verder gegaan als ZZP-er met, naast Lale, als één van de werkgevers MTS Breda Fysiotherapie. In januari 2020 ben ik toegetreden tot de maatschap van MTS Breda Fysiotherapie.
Ik ben alle dagen met uitzondering van donderdag werkzaam op onze locatie “ONS” Paramedisch centrum, Evert Spoorwaterstaat 45.

Nascholingen en studies

2019 Richtlijn Symptomatisch perifeer arterieel vaatlijden, Stichting ClaudicatioNet
2018 Het radiculair syndroom, Scholng Randstad West
2016 Dry Needling wervelkolom, Uplands Physiotherrapy, Frank Timmermans, Domburg
2015 Dry Needling extremiteiten, Uplands Physiotherrapy, Frank Timmermans, Domburg
2013 MTC, Fysiotape, Amsterdam
2012 Mulligan concept: A upper quadrant B lower quadrant, Haarlem
2009 Herintreding fysiotherapie, Transfergroep Rotterdam
1995 Basiscursus Sportfysiotherapie, Nederlands Instituut voor Sport en gezondheid, Papendal, Arnhem
1993 Bandageren en tapen, STUNA educatie Breda