Huishoudelijk reglement

Omdat er in de praktijk altijd meerdere cliënten tegelijk aanwezig zijn, zijn er door de praktijk huisregels opgezet met als doel om voor zowel de cliënten als de medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en houden.

Regelingen:

 • De praktijk is aangesloten bij de klachtenregeling van het KNGF. Informatie hierover vindt U in de wachtkamer.
 • Wij houden ons aan de privacyregeling zoals vastgelegd in de modelregeling Fysiotherapeut -Patiënt, welke is overeengekomen tussen de Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie en het KNGF.

 

Betalingen:

 • De verantwoordelijkheid of u voldoende verzekerd bent voor fysiotherapie, oefentherapie en/of manuele therapie ligt bij uzelf. Het is door de zorgverzekeraars niet toegestaan om in 2 praktijken tegelijk behandeld te worden, ook niet als het bijv. om de combinatie fysiotherapie/ manuele therapie en Mensendieck gaat. U zult van ons een nota krijgen voor de behandelingen die wij in een dergelijke situatie niet vergoed krijgen.
 • Wij zijn genoodzaakt om de gereserveerde tijd voor een behandeling, die niet tenminste 24 uur van te voren is afgezegd, bij u in rekening te brengen. Buiten de openingstijden (dus ook in het weekend) kunt u altijd een bericht inspreken op ons antwoordapparaat.
 • Informatie over tarieven en betalingsvoorwaarden kunt op terugvinden op onze site https://www.breda-fysiotherapie.nl/ of in de praktijk.

 

Gedragsregels:

 • Cliënten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden te gedragen.
 • De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag ventileren te verwijderen uit de praktijk.
 • Daar de praktijk ook minder valide cliënten behandeld is het prijzenswaardig dat bij gebrek aan zitruimte deze personen met voorrang een zitplaats krijgen.
 • Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat let u dan op waardevolle spullen die hierin aanwezig zijn.
 • Wanneer u reeds een afspraak heeft, hoeft u zich niet te melden, u kunt in de wachtkamer plaatsnemen. Uw fysiotherapeut zal u dan op de afgesproken tijd ophalen.
 • Wanneer u 10 minuten na het verstrijken van de begintijd van uw behandeling nog niet door uw therapeut gehaald bent, meldt u dan s.v.p.
 • Neem, óók wanneer u de afspraken in uw eigen agenda zet, uw afspraakkaartje mee. De fysiotherapeut kan daar dan de volgende afspraken op invullen.
 • Onderdeel van de behandeling kan een vorm van oefentherapie zijn, neem daarvoor passende kleding mee.
 • Als u tijdens het wachten lectuur leest wilt u dit dan terugleggen als u de wachtruimte verlaat.
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (politie, brandweer) op te volgen.
 • Wilt u bij parkeren van fiets of auto dit zodanig doen dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen
 • In de gehele praktijk geldt een rookverbod.
 • Huisdieren zijn in de praktijk niet toegestaan.

 

Aansprakelijkheid:

 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal of verlies van eigendommen in het pand of buitenterrein (auto, fiets).
 • De praktijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van patiënten, welke zich niet aan de instructies van de fysiotherapeut hebben gehouden.