Projecten

Een aantal collegae van MTS Breda Fysiotherapie participeert op variabele basis binnen een aantal projecten:

BiBo (Better in Better Out), een project in samenwerking met TNO, KNGF, CBO en het Amphia Ziekenhuis, afdeling fysiotherapie waarin de beste zorg voor fragiele cliënten die een heupoperatie ondergaan wordt georganiseerd.
Bart Goosen, Dianne Klein en Hans Welp participeren binnen dit project. (sinds 2008)

Soepel en Fit, een project van Stichting WIJ, waarin op basis van screening en intake de oudere mens wordt gefaciliteerd om zo actief mogelijk in de samenleving te staan.
Dianne Klein en Hans Welp participeren binnen dit project. (sinds 2011).

Gezond Thuis, een project van Careyn Thuiszorg, waarbij de communicatie tussen cliënten en zorgverleners en de communicatie tussen cliënten onderling centraal staat.
Bart Goosen en Hans Welp participeren binnen dit project. (2010-2011)

Digeketen, een project waarin het creëren van een digitaal zorgdossier voor cliënten in de thuissituatie in Breda het eerste aandachtspunt is.
Dit project is een samenwerking tussen DSV, Careyn, Wij, STIB, Surplus.
Hans Welp participeert binnen dit project (2011).